The IOA

Educational
Programmes

a group of people posing for a photo

IOA Core Programmes

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακός Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

Αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι μια καινοτομία για το Ολυμπιακό Κίνημα διεθνώς. Το πρόγραμμα σπουδών του βασίζεται στους τρεις πυλώνες του Ολυμπιακού Κινήματος: Παιδεία, Αθλητισμός και Πολιτισμός, που αποτελούν τη βάση του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Παιδαγωγικής.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τον Ολυμπισμό, ζώντας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπου γεννιούνται ιδιαίτεροι δεσμοί φιλίας και αλληλοσεβασμού. Οι μαθητές μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι ευέλικτο και βασίζεται στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις καθώς και στις δικές τους ανάγκες των.

Καθηγητές, ερευνητές και διδάσκοντες από όλο τον κόσμο που ειδικεύονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους καθοδηγούν στη μετάβαση από την εκπαιδευτική θεωρία στην πράξη. Αυτό πραγματοποιείται ενώ οι φοιτητές ενημερώνονται για τις τελευταίες ενημερώσεις απευθείας από διάφορα διεθνή κέντρα, κέντρα Ολυμπιακών Σπουδών, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τα Ολυμπιακά Μουσεία.

Η επιτυχία και η μοναδικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποδεικνύεται από τον συνολικό αριθμό φοιτητών που ανέρχεται σε 294 από 98 διαφορετικές χώρες και η συνεχής υποστήριξή της από χορηγούς, όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η M/Maritime καθώς και η πλήρης υποστήριξη από την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη της ΔΟΕ.

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
 1. Να δημιουργηθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες που θα προωθήσουν την ανάπτυξη προγραμμάτων Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και Ολυμπιακής Παιδείας σε όλο τον κόσμο.
 2. Να αναζητήσει και να εφαρμόσει νέους εκπαιδευτικούς στόχους σε μια προσπάθεια δημιουργίας επιστημονικού υποβάθρου για την ανάπτυξη και οργάνωση του αθλητισμού.
 3. Να καλύψει τη διαρκή ανάγκη για ηγεσία στην τεχνογνωσία για την ανάπτυξη προγραμμάτων OlympicEducation σε διεθνές επίπεδο.
 4. Να αναπτύξει περαιτέρω και να επεκτείνει τις δεξιότητες επίλυσης διαφορών καθώς και να εκπαιδεύσει θέματα σχετικά με τον δημοκρατικό διάλογο και την Ολυμπιακή Εκεχειρία, την κοινωνική ειρήνη, τη μεταρρύθμιση και την κοινωνική συνοχή.
 5. Ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ νέων ανθρώπων διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου.
Apply

Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Το Σεμινάριο προσελκύει ετησίως ένα πολυπολιτισμικό σώμα φοιτητών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε Ολυμπιακά και αθλητικά θέματα καθώς και να επεκτείνουν την έρευνά τους σε σχετικά θέματα. Μεταπτυχιακοί φοιτητές των υψηλότερων ακαδημαϊκών προδιαγραφών επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο αφού υποδειχθούν από το αντίστοιχο NOA/NOC και τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους από ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων, που μπορεί να είναι έως 45 ετών, είναι το πολύ 30, ενώ η επιλογή βασίζεται στα προσόντα των μαθητών, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, το θέμα της έρευνας και τις συστατικές επιστολές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς είναι η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος.

Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στο Σεμινάριο υποχρεούνται να υποβάλουν και να παρουσιάσουν ανεξάρτητη εργασία με θέμα σχετικό με τον Ολυμπισμό.

Ο γενικός στόχος του Σεμιναρίου είναι η δημιουργία ενός δικτύου νέων επιστημόνων στον τομέα του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού, οι οποίοι στη συνέχεια θα γίνουν πολύτιμα μέλη των NOAs/NOCs/ πανεπιστημίων και θα συμμετέχουν ενεργά στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Στόχοι:
 1. Να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση και γνώση όλων των πτυχών του Ολυμπιακού Κινήματος και της ιστορίας του μέσα από τις διαλέξεις και τη συνεργασία με τους Επιβλέποντες Καθηγητές του Σεμιναρίου.
 2. Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να επισκεφθούν πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και να μάθουν περισσότερα για την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος.
 3. Να παροτρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και πολιτισμούς μοιράζοντας ιδέες με μαθητές από άλλες χώρες.
 4. Να παρακινήσει τους μαθητές να συνεργαστούν με τους αντίστοιχους NOC/NOA προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα έργο ή πρόγραμμα που σχετίζεται με τον Ολυμπισμό στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο.
Pre-register

Διεθνής Σύνοδος για Νέους

Θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση των αρχών και των αξιών του Ολυμπισμού, η ΔΟΑ διοργανώνει κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις της στην Αρχαία Ολυμπία τη μακροβιότερη συνεδρία της, τη Διεθνή Σύνοδο Νέων Ολυμπιακών Πρεσβευτών.

Στόχος του είναι να φέρει κοντά νέους διαφορετικών εθνικοτήτων με πνεύμα φιλίας και συνεργασίας και να τους ενθαρρύνει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν κατά την παραμονή τους στην Ολυμπία, ως άξιοι πρεσβευτές των χωρών τους.

Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πολλά υποσχόμενοι νέοι διαφορετικών πολιτισμών, επιλεγμένοι από τις αντίστοιχες NOC/NOA, μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται ειρηνικά, να μοιράζονται ιδέες και να συμμετέχουν σε διάλογο, να χτίζουν δυνατά και μακροχρόνια - σχέσεις θητείας με την κατάργηση των περιορισμών θρησκείας, γλώσσας, φύλου, κουλτούρας και θέσης. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, ένα πραγματικό κέντρο έρευνας, ένα «ενεργό σχολείο», βοηθά τους Νέους να αποκαλύψουν και να διαδώσουν τις Ολυμπιακές Αξίες και αρχές στις χώρες τους και ως εκ τούτου να ζωντανέψουν το όραμα του Pierre de Coubertin.

Στόχοι
 1. Να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία και μια μοναδική εμπειρία για νέους από όλο τον κόσμο να ζήσουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο ενισχύει τη διεθνή κατανόηση και αποδοχή.
 2. Να εμφυσήσει στους νέους Ολυμπιακές Αξίες και Ιδανικά, όπως ο σεβασμός, η φιλία, η αλληλεγγύη, η ισότητα, που αποτελούν τη βάση του Ολυμπιακού Κινήματος.
 3. Να μυήσει τα μελλοντικά μέλη του Ολυμπιακού Κινήματος στα βασικά του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος.
 4. Να τους διδάξει περαιτέρω για τρέχοντα θέματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ολυμπιακό Κίνημα.
 5. Να παρακινήσει, να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους νεαρούς Ολυμπιακούς Πρεσβευτές να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους που απέκτησαν από τη Σύνοδο παραγωγικά προωθώντας τα Ολυμπιακά ιδεώδη και εκπαιδεύοντας άλλους στις χώρες τους.
Προεγγραφή

Διεθνής Σύνοδος για εκπροσώπους ΔΟΕ και ΕΟΑ

Σήμερα, τα 149 ιδρύματα ΕΟΑ, με την υποστήριξη της IOA, έχουν καταφέρει να γίνουν το ορόσημο της Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους. Πολλά ΕΟΑ κάνουν εξαιρετική δουλειά με την εκπαίδευση εκατοντάδων ανθρώπων και την υλοποίηση προγραμμάτων Ολυμπιακής Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με διάφορους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χάρη στη δημιουργία τους, η έννοια της Ολυμπιακής Παιδείας αναδύθηκε σε όλα τα μέρη του κόσμου, γίνεται μεγάλη έρευνα στα πανεπιστήμια και έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα παγκοσμίως.

Η Σύνοδος για ΕΟΑ και ΕΟΕ, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ολυμπιακών θεμάτων, λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη στο συντονισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών έργων και πρωτοβουλιών και χτίζει ένα ισχυρό, καταρτισμένο και αποτελεσματικό δίκτυο. Αυτά τα ετήσια Φόρουμ στην Ολυμπία αποτελούν σημείο αναφοράς, τα οποία δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες για τους NOAs/NOCs να εμπνέονται και να τους παρέχονται εργαλεία προκειμένου να αναπτύξουν και να καθοδηγήσουν προγράμματα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης στις χώρες τους. Χρησιμεύει ως πλατφόρμα διαλόγου, εμπλουτισμού γνώσεων, ανταλλαγής εμπειριών και συνεργασίας μεταξύ των NOC και των NOA για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και για την καλύτερη γνώση σχετικά με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Εκπαίδευσης Ολυμπιακών Αξιών της ΔΟΕ (OVEP).

Στόχος
 1. Να μελετήσει και να εφαρμόσει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές αρχές του Ολυμπισμού.
 2. Παρακολούθηση και περαιτέρω προώθηση του έργου των ενεργών NOA και διεύρυνση του δικτύου τους.
 3. Να καλλιεργήσει και να ενθαρρύνει τη σχέση μεταξύ των NOA και των NOC.
 4. Να εντοπίσει τα εμπόδια και να βοηθήσει τις NOA με περιορισμένη δράση σε συνεργασία με τις NOC τους.
 5. Να αυξηθεί ο αριθμός των NOA προσκαλώντας τις NOC, σε συνεργασία με το IOC, που δεν έχουν ιδρύσει NOA, προκειμένου να διερευνήσουν τις προοπτικές και να παράσχουν σχόλια.
Προεγγραφή

Διεθνής Συνεδρία για Εκπαιδευτές Ανωτάτων Ινστιτούτων Φυσικής Αγωγής

Η IOA διοργανώνει τη Διεθνή Συνάντηση για Πανεπιστημιακούς Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ανά διετία με στόχο να παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για να εξερευνήσουν Ολυμπιακά θέματα και πρακτικές και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για την Ολυμπιακή Αγωγή. Στην Αρχαία Ολυμπία, άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων από μια μεγάλη ποικιλία πανεπιστημίων και Ανώτατων Ιδρυμάτων Φυσικής Αγωγής συναντώνται και εργάζονται μαζί, μοιράζοντας τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις ιδέες τους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, εξετάζονται οι εκπαιδευτικές πτυχές του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος, καθώς και η ανθρωπιστική και πολιτιστική σημασία του αθλητισμού και η συμβολή του στη σύγχρονη κοινωνία. Αναζητούνται και συζητούνται πρακτικές και πολιτιστικά σχετικές μέθοδοι διδασκαλίας προκειμένου να προωθηθούν τρόποι εφαρμογής των Ολυμπιακών Ιδεωδών στην πράξη στη νεολαία του κόσμου.

Στόχοι
 1. Εξοικείωση των συμμετεχόντων με το Ολυμπιακό Κίνημα, την ιστορία, τα ιδανικά και τις αξίες του παρέχοντας ένα διεθνές φόρουμ για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών.
 2. Να διερευνήσει επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ολυμπιακό Κίνημα.
 3. Να παρακινήσουν και να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους που απέκτησαν από τη Συνεδρία παραγωγικά στα πανεπιστήμιά τους, εμπνέοντας τους μαθητές τους να αγκαλιάσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τα Ολυμπιακά Ιδανικά και να εμπλακούν ενεργά στην Ολυμπιακή Εκπαίδευση.
Προεγγραφή

Διεθνής Σύνοδος για Ολυμπιονίκες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με την Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ και την Παγκόσμια Ένωση Ολυμπιονικών (WOA), επιλέγει και εκπαιδεύει Ολυμπιονίκες και Ολυμπιονίκες που έχουν ενεργό κοινωνικό ρόλο και σκοπεύουν να ασχοληθούν με την Ολυμπιακή Παιδεία. Διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, σε συνεργασία με το Κέντρο Ολυμπιακών Σπουδών της ΔΟΕ, η συνεδρία εκπαιδεύει τους αθλητές σχετικά με τις Ολυμπιακές Αξίες και τους παρακινεί να γίνουν ενεργοί και αφοσιωμένοι Πρεσβευτές του Ολυμπιακού Κινήματος, RoleModels και αληθινοί Ολυμπιακοί Αγγελιοφόροι.

Μέσα από το Ολυμπιακό Συνέδριο Ολυμπιονικών και Ολυμπιονικών οι αθλητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να εμπλακούν στην Ολυμπιακή Εκπαίδευση και εκπαίδευση μαθητών ή νέων αθλητών στις χώρες τους, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται σε σύγχρονα θέματα του Ολυμπιακού Κινήματος και την έννοια της Διπλής Σταδιοδρομίας.

Στόχοι
 1. To turn Olympic Medallists and Olympians into Olympic Ambassadors.
 2. To provide the NOAs/NOCs with Role Models who will assist their mission topromote Olympic Education in their countries.
 3. To urge Olympic Medallists and Olympians to develop and deliver incollaboration with the NOA (or NOC) an Olympic Educational programmetargeted at public or sport clubs/ schools/universities.
Pre-register

International Session for Sport Journalists

The International Olympic Academy organises the International Session forSport Journalists every two years in an effort to inform and educate Journalistson current Olympic issues, providing them a unique experience in its premises inAncient Olympia. During the session the sport Journalists meet and discuss varioustopics such as the role of media in sports, contemporary Olympic issues and theorganizational aspects of the Games. In cooperation with the IOC and theInternational Sports Press Association (AIPS), the participants get updates on theIOC activities and are informed on new technology, equipment, and coveragemethods of the Games by the media.

Objectives of the International Seminar for Sport Journalists:
 1. To further inform the Sport Journalists on the Olympic Movement, OlympicValues and Olympic Education programmes and encourage them to promotethem worldwide.
 2. To offer the opportunity to exchange ideas and experiences on Sport andOlympism.
Pre-register
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. Cookie Policy.