ΔΟΑ

Εκπαιδευτικά
προγράμματα

a group of people posing for a photo

Βασικά προγράμματα ΔΟΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Εκπαίδευση, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»

Το Π.Μ.Σ. που αποτελεί καινοτομία για το Ολυμπιακό Κίνημα διεθνώς βασίζεται στους τρεις πυλώνες του Ολυμπιακού Κινήματος: την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό που αποτελούν το θεμέλιο του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Παιδαγωγικής.

Το πρόγραμμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία καθώς και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Σπάρτη. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τον Ολυμπισμό, ζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπου δημιουργούνται ξεχωριστές φιλίες και αναπτύσσεται ο αμοιβαίος σεβασμός.

Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα σύγχρονο πρόγραμμα που είναι ευέλικτο και βασίζεται στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις καθώς και στις δικές τους ανάγκες. Καθηγητές, ερευνητές και λέκτορες από όλη την υφήλιο ειδικευμένοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους καθοδηγούν στη μετάβαση τους από την εκπαιδευτική θεωρία στην πράξη. Παράλληλα, οι φοιτητές ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις απευθείας από διάφορα διεθνή κέντρα, τα Κέντρα Ολυμπιακών Σπουδών, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τα Ολυμπιακά Μουσεία.

Η επιτυχία και η μοναδικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποδεικνύεται από τον συνολικό αριθμό φοιτητών που ανέρχεται σε 294 από 98 διαφορετικές χώρες και η συνεχής υποστήριξή της από χορηγούς, όπως το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η M/Maritime καθώς και η πλήρης υποστήριξη από την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη της ΔΟΕ.

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Παιδείας και των προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε όλη την υφήλιο.
 2. Η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών στόχων σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός επιστημονικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη και οργάνωση του αθλητισμού.
 3. Η κάλυψη των συνεχών αναγκών σε ηγεσία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε διεθνές επίπεδο.
 4. Η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των ικανοτήτων επίλυσης διαφορών, καθώς και η επιμόρφωση σε θέματα δημοκρατικού διαλόγου και Ολυμπιακής Εκεχειρίας, κοινωνικής ειρήνης, μεταρρυθμίσεων και κοινωνικής συνοχής.
 5. Η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ νέων από διαφορετική πολιτισμική προέλευση.
Υποβολή αίτησης

Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Το Σεμινάριο προσελκύει κάθε χρόνο ένα πολυπολιτισμικό σύνολο μεταπτυχιακών και διδακτορικών  φοιτητών που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα σχετικά με τον Ολυμπισμό και τον αθλητισμό καθώς και να επεκτείνουν τις έρευνες τους σε συναφείς τομείς. Μεταπτυχιακοί φοιτητές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου επιλέγονται από τις αντίστοιχες ΕΟΑ/ΕΟΕ τους  και από τους Επιβλέποντες Καθηγητές από ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων που δεν μπορούν να είναι άνω των 45 ετών δεν υπερβαίνει τους 30, ενώ η επιλογή τους γίνεται βάσει των προσόντων τους, των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων, του ερευνητικού αντικειμένου και των συστατικών επιστολών. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη δεδομένου ότι τα μαθήματα διεξάγονται στα αγγλικά.

Όλοι οι φοιτητές που μετέχουν στο Σεμινάριο υποχρεούνται να υποβάλουν και να παρουσιάσουν μια ανεξάρτητη μελέτη πάνω σ' ένα θέμα που έχει σχέση με τον Oλυμπισμό.

Ο γενικός σκοπός του Σεμιναρίου είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο νέων επιστημόνων στον τομέα του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού που αργότερα θα γίνουν πολύτιμα μέλη των ΕΟΑ/ΕΟΕ/ πανεπιστημίων και θα συμμετέχουν ενεργά στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Στόχοι του Σεμιναρίου Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές:
 1. Να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση και γνώση όλων των πτυχών του Ολυμπιακού Κινήματος και της ιστορίας του μέσα από τις διαλέξεις και τη συνεργασία με τους Επιβλέποντες Καθηγητές του Σεμιναρίου.
 2. Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να επισκεφθούν πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και να μάθουν περισσότερα για την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος.
 3. Να παροτρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και πολιτισμούς μοιράζοντας ιδέες με μαθητές από άλλες χώρες.
 4. Να παρακινήσει τους μαθητές να συνεργαστούν με τους αντίστοιχους NOC/NOA προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα έργο ή πρόγραμμα που σχετίζεται με τον Ολυμπισμό στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο.
Προεγγραφή

Διεθνής Σύνοδος για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές

Επιθυμώντας να συμβάλει στην προώθηση των αρχών του Ολυμπισμού, η ΔΟΑ διοργανώνει κάθε χρόνο, στις εγκαταστάσεις της στην αρχαία Ολυμπία, την μακροβιότερη σύνοδο της, τη Διεθνή Σύνοδο για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές.

Σκοπός της είναι να συγκεντρώσει νέους διαφορετικών εθνικοτήτων σε πνεύμα φιλίας και συνεργασίας και να τους ενθαρρύνει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ολυμπία, ώστε να γίνουν άξιοι πρεσβευτές των χωρών τους.

Πλάι στον αρχαιολογικό χώρο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, φέρελπεις νέοι από διάφορες χώρες που έχουν επιλεγεί από τις αντίστοιχες ΕΟΕ/ΕΟΑ τους, μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται ειρηνικά, να ανταλλάσσουν ιδέες, να συμμετέχουν σε διάλογο, να δημιουργούν ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις καταρρίπτοντας τους φραγμούς της θρησκείας, της γλώσσας, του φύλου, του πολιτισμού και της κοινωνικής θέσης. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, ένα πραγματικό κέντρο έρευνας, ένα "ενεργό σχολείο", βοηθά τους νέους να ανακαλύψουν και να διαδώσουν τις Αξίες και τις Αρχές του Ολυμπισμού στις χώρες τους, πραγματοποιώντας το όραμα του Πιερ ντε Κουμπερτέν.

Στόχοι της Συνόδου για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές:
 1. Να αποτελέσει ξεχωριστή και μοναδική ευκαιρία για νέους από όλη την υφήλιο να ζήσουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που προάγει την διεθνή κατανόηση και αποδοχή.
 2. Να ενσταλάξει στους νέους τις Ολυμπιακές Αξίες και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη, όπως το σεβασμό, τη φιλία, την αλληλεγγύη, την ισότητα που αποτελούν τη βάση του Ολυμπιακού Κινήματος.
 3. Να μυήσει τα μελλοντικά μέλη του Ολυμπιακού Κινήματος στα βασικά στοιχεία του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος.
 4. Να τους ενημερώσει επίσης για τα τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό.
 5. Να παρακινήσει, να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους νεαρούς Ολυμπιακούς Πρεσβευτές να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους που απέκτησαν από τη Σύνοδο παραγωγικά προωθώντας τα Ολυμπιακά ιδεώδη και εκπαιδεύοντας άλλους στις χώρες τους.
Προεγγραφή

Διεθνής Σύνοδος για ΕΟΑ και ΕΟΕ

Σήμερα, οι 149 ΕΟΑ που έχουν ιδρυθεί, με την υποστήριξη της ΔΟΑ,αποτελούν το ορόσημο της Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους. Πολλές ΕΟΑ επιτελούν εξαιρετικό έργο με την εκπαίδευση εκατοντάδων ανθρώπων και την εφαρμογή προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με διάφορους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χάρη στη δημιουργία τους, η έννοια της Ολυμπιακής Παιδείας έχει γίνει γνωστή ανά τη υφήλιο, διενεργούνται πολλές έρευνες στα πανεπιστήμια και έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα παγκοσμίως.

Η Σύνοδος για ΕΟΑ και ΕΟΕ, που καλύπτει ευρύ φάσμα Ολυμπιακών θεμάτων, λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για το συντονισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και δημιουργεί ένα ισχυρό, ενημερωμένο και αποδοτικό δίκτυο. Αυτά τα ετήσια Φόρουμ στην Ολυμπία αποτελούν σημείο αναφοράς, ενώ δημιουργούν προϋποθέσεις και ευκαιρίες προκειμένου οι ΕΟΑ/ΕΟΕ να εμπνευστούν και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα μέσα που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν και να διευθύνουν προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους. Είναι μια πλατφόρμα διαλόγου, εμπλουτισμού των γνώσεων, ανταλλαγής εμπειριών και συνεργασίας μεταξύ ΕΟΑ και ΕΟΕ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για την καλύτερη κατανόηση διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος της ΔΟΕ για την Εκπαίδευση στις Ολυμπιακές Αξίες (OVEP).

Στόχοι της Διεθνούς Συνόδου για ΕΟΑ και ΕΟΕ:
 1. Να μελετά και να εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές αρχές του Ολυμπισμού.
 2. Να παρακολουθεί και να προωθεί περαιτέρω το έργο των ενεργών ΕΟΑ και να διευρύνει το δίκτυό τους.
 3. Να καλλιεργεί και να ενθαρρύνει τη σχέση μεταξύ ΕΟΑ και ΕΟΕ.
 4. Να εντοπίζει τα εμπόδια και να βοηθά τις ΕΟΑ με περιορισμένη δράση σε συνεργασία με τις ΕΟΕ τους.
 5. Να αυξήσει τον αριθμό των ΕΟΑ καλώντας τις ΕΟΕ στις χώρες όπου δεν έχουν ιδρυθεί ΕΟΑ ώστε, σε συνεργασία με τη ΔΟΕ, να διερευνήσουν τις προοπτικές δημιουργίας τους και να ενημερώσουν σχετικά.
Προεγγραφή

Διεθνής Σύνοδος για Εκπαιδευτικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων Φυσικής Αγωγής

Η ΔΟΑ διοργανώνει τη Διεθνή Σύνοδο για Εκπαιδευτικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων Φυσικής Αγωγής που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς φόρουμ όπου ερευνώνται Ολυμπιακά θέματα και πρακτικές και διευρύνονται οι γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την Ολυμπιακή Παιδεία. Στην Αρχαία Ολυμπία, άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων από ποικίλα πανεπιστήμια και Ανώτατα Ιδρύματα Φυσικής Αγωγής συναντιούνται και συνεργάζονται, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, γνώσεις και ιδέες.

Στη σύνοδο εξετάζονται οι εκπαιδευτικές πτυχές του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος, όπως και ο ανθρωπιστικός και πολιτιστικός ρόλος του αθλητισμού και η συνεισφορά του στη σύγχρονη κοινωνία. Αναζητούνται και εξετάζονται πρακτικές, αλλά και πολιτιστικά γόνιμες μέθοδοι διδασκαλίας, με σκοπό την προώθηση των τρόπων πρακτικής εφαρμογής των ιδεωδών του Ολυμπισμού μεταξύ των νέων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στόχοι της Διεθνούς Συνόδου για Εκπαιδευτικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων Φυσικής Αγωγής:
 1. Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το Ολυμπιακό Κίνημα, την ιστορία, τα ιδανικά και τις αξίες του, μέσα σε ένα διεθνές φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών και πρακτικών.
 2. Να ερευνηθούν επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ολυμπιακό Κίνημα.
 3. Να παρακινηθούν και να παροτρυνθούν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησαν από τη Σύνοδο παραγωγικά στα πανεπιστήμιά τους εμπνέοντας τους φοιτητές τους να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και να ασχοληθούν ενεργά με την Ολυμπιακή Παιδεία.
Προεγγραφή

Διεθνής Σύνοδος για Ολυμπιονίκες και Ολυμπιακούς Αθλητές

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με την Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ και την Παγκόσμια Ένωση Ολυμπιακών Αθλητών (WOA), επιλέγει και επιμορφώνει Ολυμπιονίκες και Ολυμπιακούς αθλητές που έχουν ενεργό κοινωνικό ρόλο και σκοπεύουν να ασχοληθούν με την Ολυμπιακή Παιδεία. Η Σύνοδος που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, σε συνεργασία με το Κέντρο Ολυμπιακών Σπουδών της ΔΟΕ, εκπαιδεύει τους αθλητές στις Ολυμπιακές Αξίες και τους παρακινεί να γίνουν ενεργοί και αφοσιωμένοι Πρεσβευτές του Ολυμπιακού Κινήματος, Πρότυπα και πραγματικοί Ολυμπιακοί Αγγελιοφόροι.

Μέσω αυτής της Συνόδου, οι αθλητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να ασχοληθούν με την Ολυμπιακή Παιδεία και την εκπαίδευση μαθητών ή νέων αθλητών στις χώρες τους, ενώ παράλληλα ενημερώνονται για σύγχρονα θέματα του Ολυμπιακού Κινήματος και για την έννοια της Διπλής Καριέρας.

Στόχοι της Συνόδου για Ολυμπιονίκες και Ολυμπιακούς Αθλητές:
 1. Να γίνουν οι Ολυμπιονίκες και οι Ολυμπιακοί αθλητές Ολυμπιακοί Πρεσβευτές.
 2. Να αποκτήσουν οι ΕΟΑ/ΕΟΕ Πρότυπα που θα τις βοηθήσουν στην αποστολή τους για την προώθηση της Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους.
 3. Να παροτρυνθούν οι Ολυμπιονίκες και οι Ολυμπιακοί αθλητές να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν σε συνεργασία με την ΕΟΑ (ή την ΕΟΕ) ένα πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ή σε αθλητικούς συλλόγους/ σχολεία/ πανεπιστήμια.
Προεγγραφή

Διεθνής Σύνοδος Αθλητικών Συντακτών

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία διοργανώνει, κάθε δύο χρόνια, τη Διεθνή Σύνοδο Αθλητικών Συντακτών με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε τρέχοντα Ολυμπιακά θέματα, προσφέροντας τους μια μοναδική εμπειρία στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι αθλητικοί συντάκτες συναντώνται και συζητούν διάφορα θέματα όπως ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στον αθλητισμό, τα σύγχρονα Ολυμπιακά ζητήματα και οι οργανωτικές πτυχές των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε συνεργασία με τη ΔΟΕ και τη Διεθνή Ένωση Αθλητικού Τύπου (AIPS), οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της ΔΟΕ,  τις νέες τεχνολογίες, το σύγχρονο εξοπλισμό και τις μεθόδους κάλυψης των Aγώνων από τα μέσα ενημέρωσης.

Στόχοι της Διεθνούς Συνόδου Αθλητικών Συντακτών:
 1. Να ενημερωθούν περαιτέρω οι Αθλητικοί Συντάκτες για το Ολυμπιακό Κίνημα, τις Ολυμπιακές Αξίες και τα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας και να παροτρυνθούν  να τα προωθήσουν παγκοσμίως.
 2. Να τους δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με τον Αθλητισμό και τον Ολυμπισμό.
Προεγγραφή
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. Cookie Policy.