ΔΟΑ

Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες.

Country flags

NOAs

Οι Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΔΟΑ. Η γέννησή τους συνδέεται με τους στόχους και τη λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η δημιουργία τους είναι βαθιά ριζωμένη στην ίδια την ύπαρξη της ΔΟΑ, εξ ου και αποτελούν ένα θεμελιώδες εργαλείο της αποστολής και της δράσης της.

Κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που ακολούθησαν την ίδρυση της ΔΟΑ, Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, με διάφορες μορφές, άρχισαν να εμφανίζονται προκειμένου να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της ΔΟΑ σε εθνικό επίπεδο αναλαμβάνοντας την ευθύνη να προωθήσουν και να διαφυλάξουν το εκπαιδευτικό σκέλος του Ολυμπιακού Κινήματος, ένα ρόλο που οι ΕΟE δεν μπορούσαν να αναλάβουν μέχρι σήμερα.

Στο εγχειρίδιο της ΔΟΕ για τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες το 1989, εξηγείται σαφώς ότι: "Η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Ηπειρωτικούς Αγώνες αναγνωρισμένους από τη ΔΟΕ, αλλά και τα συνεπαγόμενα οργανωτικά, οικονομικά και αθλητικοτεχνικά ζητήματα, αφήνουν στις ΕΟΕ πολύ λίγα περιθώρια να ασχοληθούν με τις φιλοσοφικές αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος.

Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν γνώριζε ότι υπήρχε αυτή η αδυναμία, ακόμη και στην εποχή του, και την ανέφερε συχνά στις ομιλίες και τα γραπτά του" (ΔΟΕ, Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, Ίδρυση, Προοπτικές, Δραστηριότητες, 1989). Καλούνται συνεπώς οι ΕΟΕ να ιδρύσουν ΕΟΑ "Πώς μπορούν οι νέοι μιας χώρας να ενδιαφερθούν για τις αρχές του Ολυμπισμού, αν η ΕΟΕ δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες; Πώς μπορούν αυτές οι αρχές να ενσωματωθούν στη σχολική και μετασχολική εκπαίδευση χωρίς τη βοήθεια της ΕΟΕ; Για να ανταποκριθεί σε αυτή τη σημαντική απαίτηση σε μόνιμη βάση, κάθε ΕΟΕ και κάθε χώρα χρειάζονται μια Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία”.

Η εξέλιξη των ΕΟΑ ακολουθεί την ανάληψη της προεδρίας του Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ (1980-2001), όταν το 1983, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής της ΔΟΕ για τη ΔΟΑ, η ΔΟΕ παρότρυνε τις ΕΟΕ να προχωρήσουν στην ίδρυση των ΕΟΑ, οι οποίες θα λειτουργούσαν ως προέκταση της ΔΟΑ, ενώ το 1984, ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΟΕ έστειλε εγκύκλιο προς όλες τις ΕΟΕ προτρέποντάς τες να ιδρύσουν ΕΟΑ στις αντίστοιχες χώρες τους.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, από τις 149 ΕΟΑ που υπάρχουν σήμερα, οι 114 ιδρύθηκαν στο διάστημα της προεδρίας Σάμαρανκ, πράγμα που καταδεικνύει τη μεγάλη επιρροή που είχε αυτή η μεταρρυθμιστική προσωπικότητα στο Ολυμπιακό Κίνημα.

"Η ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και η επέκτασή της μέσω των Εθνικών Ακαδημιών, οι οποίες στο εξής θα αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, επιτεύχθηκε από οραματιστές, από λίγους αποφασισμένους και εμπνευσμένους άνδρες, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Ολυμπιακό μας Κίνημα. Τα ονόματα όλων εκείνων που συνδέθηκαν με αυτό το ενίοτε δύσκολο έργο αποτελούν πλέον μέρος της ιστορίας μας και περιλαμβάνονται στο πάνθεον του Ολυμπισμού μαζί με εκείνους που εγγυήθηκαν την επιτυχία και τη δύναμη του Κινήματός μας επί σχεδόν έναν αιώνα". (Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ, Πρόεδρος της ΔΟΕ, στην Τελετή Έναρξης της 28ης Συνόδου για Νέους Μετέχοντες της ΔΟΑ, στο λόφο της Πνύκας).

Μόλις το 1991 οι ΕΟΑ αναφέρονται επίσημα στο ρόλο και την αποστολή των ΕΟΕ, μια αναφορά που περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό Χάρτη και αυτό απετέλεσε αναμφισβήτητα το σημείο καμπής για την άνθιση του δικτύου των ΕΟΑ και τη μελλοντική φυσιογνωμία της ΔΟΑ. "Φροντίζουν [οι ΕΟΕ] για τη δημιουργία φορέων που αφιερώνονται στην Ολυμπιακή παιδεία. Ειδικότερα, για την ίδρυση και τις δραστηριότητες των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, των Ολυμπιακών Μουσείων και των πολιτιστικών προγραμμάτων που σχετίζονται με το Ολυμπιακό Κίνημα” (Ολυμπιακός Χάρτης ΔΟΕ, 1991)*.

Ο κόσμος έχει πλέον αντιληφθεί τη σημασία τους και οι ΕΟΑ ξεκινούν το ταξίδι τους. Επίσης, ο ρόλος των ΕΟΑ αναδεικνύεται στο πλαίσιο της Ένωσης των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC): "Η ANOC και οι ΕΟΕ συμβάλλουν στη διάδοση των Ολυμπιακών ιδεωδών μέσω των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και των εκπροσώπων τους στη Σύνοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας”.

Οι στόχοι των ΕΟΑ σε εθνικό επίπεδο, με την υποστήριξη των αντίστοιχων ΕΟΕ, επικεντρώνονται κυρίως στην εκπαίδευση γύρω από την Ολυμπιακή ιδέα σε μικρά παιδιά, σε καθηγητές φυσικής αγωγής, αθλητές, προπονητές, διοικητικά στελέχη στη χώρα τους μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας, μαθημάτων κατάρτισης, διοργάνωσης Συνόδων, σεμιναρίων, σχολικών αγώνων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδόσεων εγχειριδίων Ολυμπιακής Παιδείας, καθιέρωσης συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς και αθλητικούς φορείς.Σήμερα, οι 149 ΕΟΑ που έχουν συσταθεί, με την υποστήριξη της ΔΟΑ, έχουν καταστεί το ορόσημο της Ολυμπιακής Παιδείας στις χώρες τους.

Πολλές EΟΑ επιτελούν εξαιρετικό έργο, με την εκπαίδευση εκατοντάδων ανθρώπων και την εφαρμογή προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με διάφορους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χάρη στη δημιουργία τους, η έννοια της Ολυμπιακής Παιδείας αναδύεται σε όλα τα μέρη του κόσμου, διεξάγονται πολλές έρευνες σε πανεπιστήμια και έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράμματα παγκοσμίως.

Επικοινωνία με τις ΕΟΑ
Αλεξάνδρα Καραΐσκου
Tel: +302106878953
Email: a.karaiskou@ioa.org.gr

H ανάγκη να βρεθεί ένα μέσο επέκτασης του έργου της διδασκαλίας των ηθικών αρχών του Oλυμπισμού και της διάδοσης του Oλυμπιακού Πνεύματος, γίνεται πολύ αισθητή. Eίναι σίγουρο ότι η Eθνική Oλυμπιακή Aκαδημία μπορεί να γίνει αυτό το μέσο προέκτασης της Διεθνούς Oλυμπιακής Aκαδημίας σε επίπεδο εθνικό ή τοπικό.

Όττο ΣIMITΣEK,
Kοσμήτορας της ΔOA (1962-1990)


Foundation Table per decade

70’s

Egypt, Japan, Rep of Korea, Chinese Taipei, USA.

80’s

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Finland, Germany, Great Britain, Guatemala, Hong Kong, Hungart, Iceland, India, Israel, Italy, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malta, Mexico, Netherlands, Norway, Peru, Poland, Portugal, Russian Fed. Saudi Arabia, Serbia, Sweden, Turkey, Uruguay.

80’s

Albaniam Angola, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Belarus, Burundi, Cameroon, Central African Republic, People’s Rep. of China, Colombia, Dem. Rep of Congo, Croatia, Cuba, Dominica, El Salvador, France, FYROM, Georgia, Grenada, Guam, Honduras, Islamic, Republic of Iran, Ivory Coast, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Malasya, Maldives, Mali, Mauritius, Republic of Moldova, Mongolia, Mozambique, New Zealand, Niger, Nigeria, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Romania, St. Kitts & Nevis, St. Vincent & the Grenadines, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Sudan, Syrian Arab Republic, Togo, Tunisia, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam.

90’s

Algeria, Andorra, Bangladesh, Barbados, Belize, Burkina Faso, Cambodia, Cape Verde, Chad, Comoros, Ghana, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Indonesia, Iraq, Kosovo, Lesotho, Lebanon, Libya, Magadascar, Malawi, Morocco, Nepal, Oman, Philippines, Qatar, Rwanda, Somalia, St. Lucia, Sri Lanka, Swaziland, Switzerland, Tajikistan, United Republic of Tanzania, Thailand, Trinida & Tobago, United Arab Emirates, Virgin Islands, Zambia, Zimbawe.

NOAs News & Annual Reports

NOAs News

Read All →
2022 Report
November 10, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

2022 Report
December 19, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

2022 Report
December 6, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

2022 Report
December 15, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

2022 Report
December 19, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

NOAs Annual Reports

Read All →
2022 Report
November 10, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

2022 Report
December 19, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

2022 Report
December 6, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

2022 Report
December 15, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

2022 Report
December 19, 2022
NOA
NOA Report
2022 Report

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

NOAs Around the World

Africa ―

Algeria
National Olympic Academy of Algeria
Foundation Date:
25th February 2002
Operation Date:
25th February 2002
Formal inauguration:
President:
Mr Zaher BENSOLTANE
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
B.P. 460 Ben Aknoun 16306 Alger Algerie
Tel.:
+213.21-914711/914735
Mob:
Fax:
+213.21-914712/914713
Angola
National Olympic Academy of Angola
Foundation Date:
10th July 1997
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Rogerio NUNES DA SILVA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Manuel dos A.C. ORDENA
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o NOC of Angola Cidadela Desportiva de Luanda B.P. 3814, Luanda Angola
Tel.:
+244.2-261572
Mob:
Fax:
+244.2-265711
Benin
National Olympic Academy of Benin
Foundation Date:
30th October 1985
Operation Date:
30th October 1985
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Esther ODJO AGBOTON
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
03 B.P. 2767-Cotonou Republique du Benin
Tel.:
+229-21380465/+229-97178637
Mob:
Fax:
Burkina Faso
National Olympic Academy of Burkina Faso
Foundation Date:
26th November 2009
Operation Date:
26th November 2009
Formal inauguration:
President:
Mr Jean Pascal KINDA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Albert OUEDRAOGO
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Mr Abass SECK
Address:
01 BP: 3925, Stade du 4 Août, Porte no 13 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tel.:
+226-50343378
Mob:
Fax:
+226-50312398
Burundi
National Olympic Academy of Burundi
Foundation Date:
1994
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Tharcisse HARERIMANA
Vice-President:
Mr Youssuf MOSSI
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
B.P. 6247, Bujumbura, Burundi
Tel.:
+257-218724
Mob:
Fax:
+257-22217405
Cameroon
National Olympic Academy of Cameroon
Foundation Date:
1994
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof. Jean TABI MANGA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
B P. 528, CM-Yaounde Cameroon
Tel.:
+237-2212205/2212206
Mob:
Fax:
+237-2212206
Cape Verde
National Olympic Academy of Cape Verde
Foundation Date:
28th April 2015
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Orlando MASCARENHA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Travessa Pierre de Coubertain nº 1 - C.P. nº 92-A,Cape Verde
Central African Republic
National Olympic Academy of Central African Republic
Foundation Date:
1992
Operation Date:
1993
Formal inauguration:
President:
Prof. Dr Clément-Anicet GUIYAMA MASSOGO
Vice-President:
Professeur Jean Laurent SISSA MAGALE
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Justin-Blaise HOULANDJI
Dean:
Members:
Mlle Gilveryne GRESENGUET, Mlle Angèle NDAPOTO, M.Junior MESCHEBA, Mlle Olive Dol SOMSE
Secretary:

Genera:
Address:
c/o NOC of Central African Rep. B.P. 1541, Bangui Central African Republic
Tel.:
+236-75507742
Mob:
Fax:
+236-615107/617890
Chad
National Olympic Academy of Chad
Foundation Date:
31st August 2005
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Job N'Djerayan NGARGUINAM
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Kayo Mboye MADJINGAR
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
B.P. 4383 N'djamena Mpursal Chad
Tel.:
+2352519919
Mob:
Fax:
+2352521498
Comoros
National Olympic Academy of Comoros
Foundation Date:
2th February 2008
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Mohamed FARAHANE
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Mr Ahmed DJAFFAR
Address:
COMITE OLYMP. ET SPORTIF DES ILES COMORES B.P. 1025, KM - Moroni
Tel.:
+269 731514
Mob:
Fax:
+269 731800
Democratic Republic of Congo
National Olympic Academy of Democratic Republic of Congo
Foundation Date:
1994
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
M. Sylvestre N'FAN i YIND MUSHID
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o NOC of Dem. Rep. of Congo 309, 7ème Rue-Boulevard Lumumba Q/Industriel Commune de Limete Dem. Rep. of Congo
Tel.:
+243 818182851/ +243 896153421
Mob:
Fax:
Egypt
National Olympic Academy of Egypt for Sport Leaders
Foundation Date:
18th February 1978
Operation Date:
30th February 1979
Formal inauguration:
President:
Prof. Mohamed KHALED HAMMOUDA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Cairo Stadium, Academy Building, El Estad El Bahary Street, Nasr City, EG-Cairo Egypt
Tel.:
+20.2-4037560
Mob:
Fax:
+20.2-4014793
Ghana
National Olympic Academy of Ghana
Foundation Date:
24th December 2004
Operation Date:
2nd January 2005
Formal inauguration:
President:
Mr B. T. BABA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Dominic ASABIA
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o Ghana Olympic Committee P. O. Box M. 439 Ministries Post Office, Accra Ghana
Tel.:
+233.21-226040
Mob:
Fax:
+233.21-230994
Guinea
National Olympic Academy of Guinea
Foundation Date:
2002
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Germaine MANGUET
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
B.P. 1992 Avenue de la Republique Conakry, Republic of Guinea
Tel.:
+224 622322971/664342610
Mob:
Fax:
Guinea-Bissau
National Olympic Academy of Guinea-Bissau
Foundation Date:
2001
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Tiago José ONCORÉS
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Rua 10, Chão de Papel Varela CP 32 BISSAU
Tel.:
+245-204935/36
Mob:
Fax:
+245-202737/211414
Ivory Coast
National Olympic Academy of Ivory Coast
Foundation Date:
7th January 1994
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Gen. Lassana PALENFO
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Lucien Koffi KOUAKOU
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
08 B. P. 1212, Abidjan 08, Ivory Coast
Tel.:
+225-22400610/22400615
Mob:
Fax:
+225-22400614
Kenya
National Olympic Academy of Kenya
Foundation Date:
7th October 1999
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr James M. CHACHA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Joe MÛTUA
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Mr Francis K.PAUL
Address:
Olympic House, Kenya Road, Upper Hill P. O. Box 46888, 00100 Nairobi, Kenya
Tel.:
+254.20-2738109/2712347
Mob:
Fax:
+254.20-2712343
Lesotho
National Olympic Academy of Lesotho
Foundation Date:
May 2001
Operation Date:
22nd June 2002
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Letsatsi NTSIBOLANE
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o Lesotho NOC P. O. Box 756, Kingsway LS-Maseru 100 Lesotho
Tel.:
+266.-22321333
Mob:
Fax:
+266-22310666
Libya
National Olympic Academy of Libya
Foundation Date:
31st July 2007
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Makhluf Mabruk SAAD
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o Libyan Olympic Academy Tripoli sports city Goorji Tripoli P.O.Box 81021 Libya
Tel.:
+218.21-4800999
Mob:
Fax:
+218.21-4815920
Madagascar
National Olympic Academy of Madagascar
Foundation Date:
12th April 2000
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Jean Claude RELAHA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Willy Nirina Antoine RASAMOELA
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Residences Jardins d’Ivandry 2, Bat j Appartement 20 Antananarivo 101 Madagascar
Tel.:
+261.20-2263198/00261.32-4004428
Mob:
Fax:
+261.20-2263199/2263029
Malawi
National Olympic Academy of Malawi
Foundation Date:
2002
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Oscar KANJALA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mrs Naomie CHINATU
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o NOC of Malawi P. O. Box 31757, Along M1 Road, Area 36, Lilongwe 3 Malawi
Mali
National Olympic Academy of Mali
Foundation Date:
24th January 1998
Operation Date:
1999
Formal inauguration:
President:
Mrs Aminata Maiga KEITA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Kissima SYLLA
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Comité National Olympique et Sportif du Mali Cité Ministérielle villa no 1, Boulevard de l'Indépendance, Quartier du fleuve B. P. 88 Bamako Mali
Tel.:
+223 20239402
Mob:
Fax:
+223-20228351
Marocco
National Olympic Academy of Morocco
Foundation Date:
15th Feb 2008
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
EL AMRANI Mohammed
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Comité National Olympique, ANOM, Avenue Ibn Sina, Agdal Rabat – MAROC
Tel.:
+212 0666547760
Mob:
Fax:
+212 0537675977
Mauritius
National Olympic Academy of Mauritius
Foundation Date:
6th November 1997
Operation Date:
6th November 1997
Formal inauguration:
President:
Mr Sanjaye GOBOODUN
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Mr Sahir EDOO
Address:
c/o Mauritius Olympic Committee, Ram Ruhee Olympafrica House Stateland, Trianon, Mauritius
Tel.:
+230-4896530/4896533
Mob:
Fax:
+230-2113003
Mozambique
National Olympic Academy of Mozambique
Foundation Date:
February 1997
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Alberto GRAZIANO
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Rua Mateus Sansao, Muthemba 397 Maputo, Caixa postal 1404 Republic of Mozambique
Tel.:
+258.1-491430
Mob:
Fax:
+258.1-490530
Niger
National Olympic Academy of Niger
Foundation Date:
12th February 1997
Operation Date:
1997
Formal inauguration:
President:
Mr Tabsirou LY
Vice-President:
Mr Ousseini Mamoudou K. TONKO
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Comité Olympique et Sportif National du Niger, Complex Issaka Dabore de Banifandou B. P. 11975, Niamey, Niger
Tel.:
+227-20362600
Mob:
Fax:
+227-20724031
Nigeria
National Olympic Academy of Nigeria
Foundation Date:
25th May 1997
Operation Date:
27th January 1999
Formal inauguration:
15th July 2004
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dr O.S.A. IKHIOYA
Dean:
Mr Peter NELSON
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o Nigeria Olympic Committee, National Stadium Complex, Surulere P. O. Box 3156, Lagos Nigeria
Tel.:
+234.1-5850529/8037155056/8055926034
Mob:
Fax:
+234.1-5850530
Rwanda
National Olympic Academy of Rwanda
Foundation Date:
25th November 2000
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Le Pere Innocent GATETE
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o CNO et Sportif de Rwanda Stade National Amahoro de Remera, B. P. 2684 Kigali Rwanda
Tel.:
+250-587009
Mob:
Fax:
+250-587010
Sao Tome and Principe
National Olympic Academy of Sao Tome and Principe
Foundation Date:
14th July 1997
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Simao de Carvalho VAZ
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Ms Maria do Rosario Afonso LOMBA
Address:
Palacio dos Pioneiros, Salas 9 e 10 Quinta de Santo Antonio C.P. 630 Sao Tome & Principe
Tel.:
+239.2-41600/23332
Mob:
Fax:
+239.2-23332
Senegal
National Olympic Academy of Senegal
Foundation Date:
1998
Operation Date:
1999
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
Mr Ibrahima SALL
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Soulaymana B. Daouda DIOP
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Stade Leopold Sedar Senghor Route de l'Aeroport B. P. 356, Dakar Senegal
Tel.:
+221-8272278
Mob:
Fax:
+221-8272279
Seychelles
National Olympic Academy of Seychelles
Foundation Date:
24th May 1997
Operation Date:
25th June 1999
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Alain ALCINDOR
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Mrs Hebetty ALCINDOR
Address:
P.O. Box 584, Victoria, Mahe, Seychelles
Tel.:
+248-256539
Mob:
Fax:
+248-4225553/4322790
Sierra Leone
National Olympic Academy of Sierra Leone
Foundation Date:
October 1990
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr E. B. WALLACE-JOHNSON
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o National Olympic Committee 25, Howe Street P. M. Bag 639, SL-Freetown Sierra Leone
Tel.:
+232.22-223487/221724
Mob:
Fax:
+232.22-224007/224439
Somalia
National Olympic Academy of Somalia
Foundation Date:
25/12/2014
Operation Date:
31/12/2015
Formal inauguration:
President:
Prof Abdi Ibrahim AHMED
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mohamed Ahmed Tarabi
Dean:
Abdalla Ahmed Jimale
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
National Olympic Committee . safari tower 4 floor. Maka Al Mukarama Road. Hodon Distract. KM-5 P. O . Box: 630. Mogadishu - Somalia
Tel.:
+252 699987444, +252622270362
Mob:
+252615501155
Fax:
South Africa
Sao Tome and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa
Foundation Date:
1993
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Gideon SAM
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Ms Patience SHIKWAMBANA
Address:
c/o South African Sports Confederation and Olympic Committee P. O. Box 1355, Houghton 2041 ZA-Johannesburg
Tel.:
+27.11-4833788/4833883
Mob:
Fax:
+27.11-4839039
Sudan
National Olympic Academy of Sudan
Foundation Date:
1992
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Dr Safe Eldain Mergani MOHAMED
Vice-President:
Eng. Ahmed Abou Elgasim Hashim
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Prof. Ahmed ADAM
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o The National Olympic Committee P.O. Box 1938 Baladia Street Khartoum-SUDAN
Tel.:
+249.11-0155180469
Mob:
Fax:
+249.183-781160
Swaziland
National Olympic Academy of Swaziland
Foundation Date:
2000
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Robert ZOMBODZE MAGAGULA
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Louis NXUMALO
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Address Box 835, Mbabane, H100 Swaziland
Tel.:
+268-24047454/24040919
Mob:
Fax:
+268-24044057
Togo
National Olympic Academy of Togo
Foundation Date:
11th January 1994
Operation Date:
1995
Formal inauguration:
President:
Gen. Poutoyi NABEDE
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Charles Comlanvi PANOU
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o NOC of Togo, B. P. 1320, Angle Avenue, Duisburg Rue des Nimes Lome Togo
Tel.:
+228 22216569
Mob:
Fax:
+228 22214546
Tunisia
National Olympic Academy of Tunisia
Foundation Date:
13th November 1990
Operation Date:
4th April 1991
Formal inauguration:
President:
Mr Kamel DEGUICHE
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Academie Nationale Olympique Tunisienne, 2, Rue Ali Ayari 1013 El Menzah 9 A, Tunis, Tunisia
Tel.:
+216.71-885561/98-822971
Mob:
Fax:
Uganda
National Olympic Academy of Uganda
Foundation Date:
31st March 1998
Operation Date:
Mr Gabriel OLOKA
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
Plot 13, Nile Avenue, Nile International Conference Centre Suite No. 246, P. O. Box 2610, Kampala Uganda
Tel.:
+256.41-342010/00256.31-260293
Mob:
Fax:
+256.41-342010
United Rep. of Tanzania
National Olympic Academy of United Rep. of Tanzania
Foundation Date:
July 2005
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Henry B. TANDAU
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o NOC of Tanzania National Housing Corporation, Third Floor #2 Mwinyijuma Road, Mwananyamala P.O.Box 2182, TZ-Dr-Es-Salaam United Rep. of Tanzania
Tel.:
+255.22-2760035
Mob:
Fax:
+255.22-2760033
Zambia
National Olympic Academy of Zambia
Foundation Date:
27th February 2003
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Mr Chenda K. CHILUFYA
Vice Chairperson:
Mr Chenda CHILUFYA
Director:
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
c/o National Olympic Committee of Zambia,P O Box 36119, Lusaka
Zimbabwe
National Olympic Academy of Zimbabwe
Foundation Date:
26th March 2002
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
2nd Vice-President:
Madame Anne Flore GONDJE
Chairman:
Mr Brian WARREN
Vice Chairperson:
Director:
Mrs Eugenia CHIDHAKWA
Dean:
Members:
Secretary:

Genera:
Address:
3 Aintree Circle, Belvedere, Harare. P. O. Box 4718, Harare Zimbabwe
Tel.:
+263.4-741173/741177
Mob:
Fax:
+263.4-741173/741177

America ―

Argentina
National Olympic Academy of Argentina
Foundation Date:
19th March 1982
Operation Date:
June 1982
Formal inauguration:
President:
Mr Carlos MARINO
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mrs Silvia DALOTTO
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Juncal 1662 Buenos Aires, CP 1062 Capital Federal Argentina
Tel.:
+54.11-48191700
Mob:
Fax:
+54.11-48191703
Aruba
National Olympic Academy of Aruba
Foundation Date:
23rd June 1997
Operation Date:
2004
Formal inauguration:
President:
Mr Eric FARRO
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o Comite Olimpico Arubano Complejo Deportivo Guillermo Trinidad, Oranjestad, Aruba
Tel.:
+297.5-820031/820854
Mob:
Fax:
+297.5-820801
Barbados
National Olympic Academy of Barbados
Foundation Date:
22nd March 2005
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Ms Sandra OSBORNE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Vaneisha CADOGAN
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
The Barbados Olympic Association, INC Olympic Centre, Garfield Sobers Sports Complex, Wildey, St. Michael BB15094, Barbados
Tel.:
+ 1-246-429-1998
Mob:
+1-246-230-0821
Fax:
+1-246-426-1998
Belize
National Olympic Academy of Belize
Foundation Date:
Foundation Date: 2005
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Hilberto MARTINEZ Director: Mr Patrick HENRY
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
P.O. Box 384, #1 King Str. Belize City, Belize, Central America
Tel.:
+ 501.227-7155/2602
Mob:
Fax:
+501.227-4098
Bolivia
National Olympic Academy of Bolivia
Foundation Date:
9th June 1983
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Roberto NIELSEN REYES
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
4407 La Paz Calle 23 de calacoto No 11 La Paz, Bolivia
Brazil
National Olympic Academy of Brazil
Foundation Date:
28th August 1998
Operation Date:
28th August 1998
Formal inauguration:
President:
Prof. Jorge STEINHILBER
Vice-President:
Mr Bernard RAJZMAN
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Ms Luisa PARENTE
Programme Manager:
Officials:
Address:
Avenida das Americas 899 Barra da Tijuca, 22631000, Rio de Janeiro – RJ, Brazil
Tel.:
+55.21–34335777
Mob:
Fax:
+55.21–24942091
Canada
National Olympic Academy of Canada
Foundation Date:
1983
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Ms Kate MOORHOUSE
Officials:
Address:
Canadian Olympic Committee 250 Yonge Str.,Suite 3000,P.O.Box #19, Toronto, Ontario, Canada M5B 2L7
Chile
National Olympic Academy of Chile
Foundation Date:
18th March 1981
Operation Date:
April 1981
Formal inauguration:
President:
Mr Jaime AGLIATI VALENZUELA
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Ramón Cruz No 1176 6th Floor, Ñuñoa, Santiago, Chile
Colombia
National Olympic Academy of Colombia
Foundation Date:
9th June 1992
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Germán ANZOLA MONTERO
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Carrera 16 # 37-20, Bogota, Colombia South America
Tel.:
+57.1-6301128/6300093
Mob:
Fax:
Costa Rica
National Olympic Academy of Costa Rica
Foundation Date:
17th April 1989
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof. Msc. Henry NÚÑEZ
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Prof. Msc. Teresita ANCHÍA
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Comite Olimpico Nacional De Costa P.O..Box 81-2200 Coronado, San Jose,Costa Rica
Tel.:
+506-2229616
Mob:
Fax:
+50622293942
Cuba
National Olympic Academy of Cuba
Foundation Date:
2nd August 1991
Operation Date:
2nd August 1991
Formal inauguration:
President:
Mrs Juana Migdalia Gonzales RAMOS
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Zona Postale 4, Calle 13, No 601, Esq. C, Vedado, Ciudad de La Habana, C.P.–10400, Cuba
Tel.:
+53.7-832844/8320636/8328350
Mob:
Fax:
+53.7-8343459
Dominica
National Olympic Academy of Dominica
Foundation Date:
1997
Operation Date:
24th June 2004
Formal inauguration:
President:
Mr Woodrow LAWRENCE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
40, Hillsborough Street, Roseau, Dominica
Tel.:
+1.767–4488367
Mob:
Fax:
+1.767–4487010
Dominican Republic
National Olympic Academy of Dominican Republic
Foundation Date:
22nd November 1980
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Luis Elpidio CUMBA
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
C/Pedro Henriquez Urena No. 107, Sector la Esperilla Santo Domingo, Dominican Republic
Tel.:
+1.809–6858187/8/9
Mob:
Fax:
+1.809–6870837/6854253
Ecuador
National Olympic Academy of Ecuador
Foundation Date:
1980
Operation Date:
15th February 1982
Formal inauguration:
President:
Abg. Carlos MANZUR
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Psc. Liza Portalanza
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Explanada del Estadio Modelo, Avda. De las Americas P.O. Box 09-01-4567 Guayaquil, Ecuador
Tel.:
+593.4-2294191/2294272/2289894
Mob:
Fax:
+593.4-2283025/2296393
El Salvador
National Olympic Academy of El Salvador
Foundation Date:
15th September 1992
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Jorge JIMENEZ
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
NOC of El Salvador, 45 Av. Sur No 512, Col. Flor Blanca, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel.:
+503-22458246
Mob:
Fax:
+503-22983007
Grenada
National Olympic Academy of Grenada
Foundation Date:
16th April 1998
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Emmanuel ROBERTS
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
National Olympic Academy of Grenada Woolwich Road, St. George’s, Grenada
Tel.:
+1.473–4409717
Mob:
Fax:
+1.473–4409717
Guatemala
National Olympic Academy of Guatemala
Foundation Date:
25th January 1988
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Gerardo Rene Aguirre OESTMANN
Sub-Director:
Ms Maria del Carmen de GARCIA-GALLONT
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Academia Olimpica Guatemalteca, Palacio de los Deportes, 3er. Nivel 24 Calle 9-31, Zona 5, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tel.:
+502-2223-9500
Mob:
Fax:
+502-22239510
Haiti
National Olympic Academy of Haiti
Foundation Date:
26th October 2001
Operation Date:
30th November 2001
Formal inauguration:
President:
Ms Nadège PAMPHILE
Vice-President:
Mr Yourry PIERRE
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
B. P. 614, 48, Rue Clerveaux, Pétion-Ville,HAITI
Tel.:
+5092940-1096/2942-1437/3758-8271
Mob:
Fax:
Honduras
National Olympic Academy of Honduras
Foundation Date:
6th April 1992
Operation Date:
17th September 1992
Formal inauguration:
President:
Mr Salvador JIMENEZ C.
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
P. M. Julio Cesar VILLALTA
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Casa Olimpica ‘Julio C. Villalta’, Complejo ‘Jose Simon Azcona H.’, Apartado Postal 3143, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.:
+504-2357400/2357401/2357403
Mob:
Fax:
+504-2393928
Mexico
National Oympic Academy of Mexico
Foundation Date:
7th December 1983
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Carlos HERNANDEZ SCHÄFLER
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Constantino GONZALEZ ALCOCER
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Calzada Desierto de los Leones 5139-3, Col. Tetelpan, Delegación Alvaro Obregón, C. P. 01700, Mexico, D.F. Mexico
Tel.:
+52.55-54252384/55850174
Mob:
Fax:
+52.55-55850290
Panama
National Olympic Academy of Panama
Foundation Date:
1995
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Mr Irving Saladino, Dr Marcos Ostrander, Mrs Damaris Young
Address:
Calle Diana Moran 2060, Llanos de Curundu, Republic of Panama
Tel.:
+507-393-1226
Mob:
Fax:
+507-224-8049
Paraguay
National Olympic Academy of Paraguay
Foundation Date:
1st March 1990
Operation Date:
1st March 1990
Formal inauguration:
President:
Mr Arturo PICCARDO
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Alfredo COHELO, Mrs Maria Ines SARUBBI
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Mrs Rosa POSTIGO
Programme Manager:
Officials:
Address:
Paraguay Olympic Committee Office, Medallistas Olimpicos No.1, 1420 Nu Guazu, Luque, Paraguay
Tel.:
+595.21-649650/649651/645253/603968
Mob:
Fax:
+595.21-649650/649651/645253/603968
Peru
National Olympic Academy of Peru
Foundation Date:
30th September 1983
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Dr Pedro DEL ROSARIO
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Jorge BARREDA
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Av. Del. Aire cuadra 9 s/n (Videna puerta 3) San Luis, Lima, Peru
Puerto Rico
National Olympic Academy of Puerto Rico
Foundation Date:
1994
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Pedro J. CORDOVA
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Apartado 9020008, San Juan, Puerto Rico 00902-0008
Tel.:
+1.787–7233890/97/98
Mob:
Fax:
+1.787–7216805
Saint Kitts & Nevis
National Olympic Academy of St. Kitss and Nevis
Foundation Date:
February 1998
Operation Date:
1st February 2000
Formal inauguration:
President:
Mr Alphonso E. BRIDGEWATER
Vice-President:
Mr Dennis KNIGHT
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
P.O. Box 953, Olympic House, No. 18 Taylors Range, Basseterre, St. Kitts
Tel.:
+1.869-4656601
Mob:
Fax:
+1.869-4658321
Saint Lucia
National Olympic Academy of St.Lucia
Foundation Date:
26th March 2000
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Alfred EMMANUEL
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
P.O. Box CP 6023, Barnard Hill, LC Castries, St. Lucia
Tel.:
+1.758-4536758
Mob:
Fax:
+1.758-4521272
Saint Vincent & the Grenadines
National Olympic Academy ofF Saint Vincent and the Grenadines
Foundation Date:
11th November 1992
Operation Date:
11th November 1992
Formal inauguration:
President:
Mr Keith JOSEPH
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Mavis FINDLAY, Mr Harvey FARRELL, Mr Justin DOUGLAS
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Ms Keisha SUTHERLAND
Programme Manager:
Officials:
Address:
P.O. Box 1644, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, West Indies
Tel.:
+1.784-4572970
Mob:
Fax:
+1.784-4856412
Trinidad & Tobago
National Olympic Academy of Trinidad & Tobago
Foundation Date:
1st January 2001
Operation Date:
27th April 2001
Formal inauguration:
President:
Mr Brian LEWIS
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Annette KNOTT
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
P.O. Box 529-Port of Spain, Trinidad West Indies
Tel.:
+1 868 625 1285
Mob:
Fax:
+1 868 625 3049
United States of America
National Olympic Academy of United States of America
Foundation Date:
1976
Operation Date:
1977
Formal inauguration:
President:
Katie Closson Communications Division
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
U.S. Olympic Committee 1 Olympic Plaza Colorado Springs, Colorado 80909
Uruguay
National Olympic Academy of Uruguay
Foundation Date:
22nd July 1982
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Dr Julio Cesar MAGLIONE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sr. Sergio MENENDEZ
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o Uruguayan Olympic Committee, Canelones 1044, P.O. Box 161, 11100 Montevideo, Uruguay
Tel.:
+598.2-9020781
Mob:
Fax:
+598.2-9026155
Venezuela
National Olympic Academy of Venezuela
Foundation Date:
March 1992
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Dra Elida Parraga de ALVAREZ
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Sonia SEQUERA
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
URB. El Paraiso, Avenida Estadio, Edificio Comité Olimpico Venezolano C.P. 1020, VE-Caracas 1010, Venezuela
Tel.:
+58.212-4618883/4726231
Mob:
Fax:
+58.212-4434856
Virgin Islands
National Olympic Academy of Virgin Islands
Foundation Date:
19th November 2011
Operation Date:
19th November 2011
Formal inauguration:
President:
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Ansen SLIGAR
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Virgin Islands Olympic Committee c/o Olympic Academy P.O. Box 1719, Kingshill, St. Croix, VI 00851-1719
Tel.:
+1.340-7198462
Mob:
Fax:
+1.340-7780270

Asia ―

Bangladesh
National Olympic Academy of Bangladesh
Foundation Date:
23rd June 2012
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Md. Mahfuzur Rahman Siddique
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Bangladesh Olympic Association, Olympic Bhaban, Rajuk Avenue, Outer Stadium Purana Paltan, Dhaka - 1000,BANGLADESH
Tel.:
+88 02 9560369, 9570505
Mob:
Fax:
+88 02 9563304
Cambodia
National Olympic Academy of Cambodia
Foundation Date:
16th February 2007
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Vath CHAMROEUN
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
NOC of Cambodia No. 1, St. 276, Beung Kengkang 2, P.O. Box 2498, Phnom Penh 3, Cambodia
Chinese Taipei
National Olympic Academy of Chinese Taipei
Foundation Date:
July 1977
Operation Date:
29th January 1978
Formal inauguration:
President:
Mr Hong-Dow LIN
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Jacqueline Yi-Ting SHEN
Sub-Director:
Dean:
Mr Tai-Lin PENG
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
No 20, Chu-Lun Str., Taipei 10489, Taiwan
Hong Kong
National Olympic Academy of Hong Kong
Foundation Date:
27th October 1987
Operation Date:
27th October 1987
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Prof. Frank FU
Vice Chairperson:
Ms. Vivien LAU
Director:
Mr. Kenny CHOW
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
2/F, Olympic House, 1 Stadium Path, So Kon Po, Causeway Bay, Hong Kong
India
Academy of Olympic Studies
Foundation Date:
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Dr Narinder Dhruv BATRA
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Rajeev MEHTA
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Olympic Bhawan B-29, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016, India
Indonesia
National Olympic Academy of Indonesia
Foundation Date:
22nd May 2002
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mrs Rita SUBOWO
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
FX Office Plaza Tower, 17th Floor, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270, Indonesia
Iraq
National Olympic Academy of Iraq
Foundation Date:
27th January 2008
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Dr Sabah Redha Jabber AL-TIEMIMI
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Al-Dhobat, P.O. Box 19530, Baghdad, Iraq
Tel.:
+964-7901454430 / +964 -712901736 / +964-7705835546
Mob:
Fax:
Islamic Republic of Iran
National Olympic & Paralympic Academy of Islamic Republic of Iran
Foundation Date:
1994
Operation Date:
20th June 2002
Formal inauguration:
President:
Mr Reza Gharakhanlou
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
National Olympic & Paralympic Academy of Islamic Republic of Iran Engelab Sport Complex, Hashemi Rafsanjani Highway, Vali Asr Ave., 19199 Tehran, Iran
Japan
National Olympic Academy of Japan
Foundation Date:
28th June 1978
Operation Date:
28th June 1978
Formal inauguration:
President:
Mr Toshio MOCHIZUKI
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Mr Yosuke FUJIWARA, Dr Naofumi MASUMOTO, Dr Hisashi SANADA
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Keiko ARAI
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Japan Olympic Square, 4-2 Kasumigaoka-machi, Shinjuku-ku,Tokyo 160-0013, Japan
Kazakhstan
National Olympic Academy of Kazakhstan
Foundation Date:
1993
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Kairat ZAKIRYANOV
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Aibol KULBAYEV
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
48, Abay Avenue, 85 Almaty, Κazakhstan
Kuwait
National Olympic Academy of Kuwait
Foundation Date:
15th December 1999
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Sheikh Ahmed Rahad Al AHMAD
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Abdul Muttaled AHMAD
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o NOC of Kuwait, P.O. Box 795, KW-13008 Safat, Kuwait
Kyrgyzstan
National Olympic Academy of Kyrgyzstan
Foundation Date:
22nd March 1989
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Bolot MOTUKEEV
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Rahimov AHMATJAN
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Togolok-Mololo, 40 str., 720005, Republic of Kyrgyzstan
Tel.:
+996.312–628390
Mob:
Fax:
+996.312–628392
Lebanon
National Olympic Academy of Lebanon
Foundation Date:
21st September 2003
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr. Vatche Zadourian
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o Comité Olympique Libanais, P.O. Box 23, Beirut, Hazmieh, Liban
Tel.:
+961.5-950687/950688
Mob:
Fax:
+961.5-457315/951358
Malaysia
National Olympic Academy of Malasya
Foundation Date:
January 1994
Operation Date:
1st April 1994
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Nicholas CHAN YEE SOON
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Olympic Council of Malaysia, Mezzanine Floor, Wisma OCM, Hang Jebat Road, 50150 Kuala Lumpur, Malaysia
Maldives
National Olympic Academy of Maldives
Foundation Date:
23rd June 1994
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr M. ZAHIR-NASEER
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Youth & Sports Development Centre, Henveiru Grounds Male, 2005, Maldives
Mongolia
National Olympic Academy of Mongolia
Foundation Date:
1st March 1996
Operation Date:
1st March 1996
Formal inauguration:
President:
Mr Zorigtbaatar CHOIJGAVAA
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Mongolian Olympic Academy Central Sports Palace Rm#304, Baga toiruu-55 Sukhbaatar district Ulaanbaatar, Mongolia
Nepal
National Olympic Academy of Nepal
Foundation Date:
4th January 2010
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Mr Dhruba Bahadur Pradhan
Vice Chairperson:
Director:
Mr Sujan Lal Shrestha
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
P.O. Box 11455, Satdobato, Lalitpur, Nepal
Oman
National Olympic Academy of Oman
Foundation Date:
3rd December 2018
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Sayyid Khalid bin Hamad AL-BUSAIDI
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Mr Taha Bin Suleiman AL KISHRY
Programme Manager:
Officials:
Address:
Oman Olympic Committee Building PC 112, Muscat Sultanate of Oman
People’s Republic of China
National Olympic Academy of People's Republic of China
Foundation Date:
20 October 1992
Operation Date:
20 October 1992
Formal inauguration:
President:
Mr Zaiqing YU
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
2, Tiyuguan Road, Beijing 100763, China
Philippines
National Olympic Academy of Philippines
Foundation Date:
2001
Operation Date:
2001
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Dr Benjamin ESPIRITU
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
3rd/F Building A, Philsports Complex, Meralco Avenue, Pasig City 1603, Philippines
Tel.:
+63.2-6315417/6321254 Fax: +63.2-6377104
Mob:
Fax:
Qatar
National Olympic Academy of Qatar
Foundation Date:
1st March 2006
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
HE Shk. Saoud Bin Abdulrahman Al-THANI
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Qatar Olympic Academy Qatar Olympic Academy Building Al Gharrafa Sports Club Precinct Al Rayyan (Doha) QATAR
Republic of Korea
National Olympic Academy of Republic of Korea
Foundation Date:
23rd June 1977
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr. Jungkyu Han
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mrs Shin Dong KWANG
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Olympic Hall (center), 8th Floor, #424 , Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Korea
Saudi Arabia
National Olympic Academy of Saudi Arabia
Foundation Date:
Operation Date:
11th July 1987
Formal inauguration:
President:
H.R.H. Prince Nawaf Faisal Fahad ABDULAZIZ
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Sultan Mohammad AL SWAILEM
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Prince Faisal Bin Fahd Olympic Complex P.O. Box 6040 Riyadh 11442 Kingdom of Saudi Arabia
Tel.:
+966.1-4811847/4811856
Mob:
Fax:
+966.1-4811829
Singapore
National Olympic Academy of Singapore
Foundation Date:
November 1994
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Dr. TEO-KOH Sock Miang
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Singapore National Olympic Council 3 Stadium Drive Singapore 397630
Sri Lanka
National Olympic Academy of Sri Lanka
Foundation Date:
20th June 2001
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Suresh SUBRAMANIAM
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Chandana LIYANAGE
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Mr Maxwell DE SILVA
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o NOC of Sri Lanka, ‘Olympic House’, 100/9F, Independence Ave., Colombo 07, Sri Lanka
Syrian Arab Republic
National Olympic Academy of the Syrian Arab Republic
Foundation Date:
5th April 1998
Operation Date:
10th July 1998
Formal inauguration:
President:
Mr. Samih Moudallal.
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Nabil AL HAJ ALI
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Mr. Wael Nwilaty
Programme Manager:
Officials:
Address:
The Syrian Olympic Academy, P.O. Box 421-967, Al-Faiha Sport Complex Damascus, Syria
Tajikistan
National Olympic Academy of Tajikistan
Foundation Date:
25th April 2003
Operation Date:
25th April 2003
Formal inauguration:
President:
Dr Shodi SAFAROV
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Mr Ibod SHARIFI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Ibod SHARIFI
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Behzod Str., 20/1, Dushnabe 734013, Tajikistan
Thailand
National Olympic Academy of Thailand
Foundation Date:
25th March 2002
Operation Date:
25th March 2002
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Prof. Dr Supitr SAMAHITO
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o NOC of Thailand, 226, Ban Ampawan Sri Ayuttaya Road Dusit, TH-Bangkok 10300, Thailand
Tel.:
+66.2-6271094/2811045
Mob:
Fax:
+66.2-2803758
United Arab Emirates
National Olympic Academy of UAE
Foundation Date:
13th July 2014
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr. Abdelmelik Mohamed Abdelrahim Mohamed Jani
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
National Olympic Academy 701, Business Village,Block B P.O.Box 4350 Dubai, United Arab Emirates
Uzbekistan
National Olympic Academy of Uzbekistan
Foundation Date:
18th April 1993
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Olim KURBANOV
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
15/1, Almazar Street, UZ-100003 Tashkent, Uzbekistan
Vietnam
National Olympic Academy of Vietnam
Foundation Date:
23rd June 1996
Operation Date:
23rd June 1996
Formal inauguration:
President:
Prof. Hoang Vinh GIANG
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Dr Lam Quang THANH
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Tran Van MANH
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
36 Tran Phu Street Badinh District, Hanoi-Vietnam
Tel.:
+84.4-38457420/37471275/37472065
Mob:
Fax:
+84.4-38436008

Europe ―

Albania
National Olympic Academy of Albania
Foundation Date:
10th September 1992
Operation Date:
January 1993
Formal inauguration:
President:
Prof. As. Dr Agron CUKA
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Msc.Eda Caushi
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Rruga Muhamed Giollesha, Sheshi"Mustafa Attaturk" Tirana, Albania
Tel.:
+355.42-235249
Mob:
Fax:
+355.4-240656/ 240565
Website
Andorra
National Olympic Academy of Andorra
Foundation Date:
19th July 2005
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Jordi CERQUEDA SIERRA
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Francesc GARCIA GARCIA
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
NOC of Andorra Edifici Principat 1r 2n Escala A Av. Tarragona 101 Ad-Andorra-la-Vella
Armenia
National Olympic Academy of Armenia
Foundation Date:
1991
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof. Vahram ARAKELYAN
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Mrs Anahit HARUTUNYAN
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Mr Harutun BABAYAN
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Aleck Manukian 11 Yerevan 375070, Armenia
Tel.:
+374.1-554104
Mob:
Fax:
+374.1-556281/554406
Website
Austria
National Olympic Academy of Austria
Foundation Date:
10th May 1982
Operation Date:
10th May 1982
Formal inauguration:
President:
Mrs Sonja SPENDELHOFER
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
AUT-Rennweg 46-50/1/7, 1030 Vienna
Tel.:
+43-1-799 55 11
Mob:
Fax:
+43-1-799 55 11-20
Website
Azerbaijan
National Olympic Academy of the Azerbaijan Republic
Foundation Date:
1998
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof. Dr Agadjan ABIYEV
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o National Olympic Committee of the Azerbaijani Republic Olympic Street, bl. 5, AZ-370072 Baku, Azerbaijan
Tel.:
+994.12-4651323/4658438
Mob:
Fax:
+994.12-4654225
Website
Belarus
National Olympic Academy of Belarus
Foundation Date:
1993
Operation Date:
2000
Formal inauguration:
President:
Ms Iryna HUSLISTAVA
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Vitali ABLAM
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Pobediteley ave. 105-432 Minsk, 220020, Belarus
Belgium
National Olympic Academy Of Belgium
Foundation Date:
1981
Operation Date:
23rd October 1982
Formal inauguration:
President:
Mr. Philippe Vander Putten
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Frederic FALLON-KUND
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Avenue de Bouchout, 9 1020 Bruxelles, Belgium
Bulgaria
National Olympic Academy of Bulgaria
Foundation Date:
17th May 1983
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof.Pencho GESHEV
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Prof. Lozan MITEV
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
4, Angel Kunchev str., Sofia 1000, Bulgaria
Croatia
National Olympic Academy of Croatia
Foundation Date:
27th June 1996
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Tonci TADIC, Phd
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Assistant Prof. Sasa CERAJ, Phd
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Trg Kresimira Cosica 11 10000 Zagreb, Croatia
Tel.:
+385.1-3650598/3650595
Mob:
Fax:
+385.1-3650549
Website
Cyprus
National Olympic Academy of Cyprus
Foundation Date:
30th March 1987
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Dr Clea HADJISTEPHANOU PAPAELLINA
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
21, Amfipoleos Str. P.O. Box 23931 CY-1687 Nicosia, Cyprus
Czech Republic
National Olympic Academy of Czech Republic
Foundation Date:
30th April 1987 as Czechoslovakian Olympic Academy, 12th January 1993 as National Olympic Academy of Czech Republic
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Alexandr KLIMENT
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Mr Zdenek SKODA
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Czech Olympic Academy, Benesovska 6, Praha 10, 101 00, Czech Republic
Denmark
National Olympic Academy of Denmark
Foundation Date:
15th May 1986
Operation Date:
15th May 1986
Formal inauguration:
President:
Ms Else TRANGBAEK
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Idraettens Hus, Brondby Stadion 20 DK 2605 Brondby, Denmark
Estonia
National Olympic Academy of Estonia
Foundation Date:
18th April 1989
Operation Date:
18th April 1989
Formal inauguration:
President:
Dr Neinar SELI
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Dr Merike KULL
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Reele REMMELKOOR
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Mr Kalle VOOLAID
Programme Manager:
Officials:
Address:
Rüütli 15, 51007 Tartu, Estonia
Finland
National Olympic Academy of Finland
Foundation Date:
1st December 1987
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Petri HAAPANEN
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o Finnish Olympic Committee, Radiokatu 20, Fin-00240, Helsinki, Finland
France
National Olympic Academy of France
Foundation Date:
19th February 1994
Operation Date:
20th June 2001
Formal inauguration:
President:
Mr Arnaud RICHARD
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Mr Nicolas CHANAVAT
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Ms Valerie TERRIEN-CONQUES
Programme Manager:
Officials:
Address:
Maison du Sport Français, 1, Avenue Pierre de Coubertin, FR-75640 Paris Cedex 13, France
Fyrom
National Olympic Academy of Fyrom
Foundation Date:
15th May 1997
Operation Date:
12th October 2006
Formal inauguration:
President:
Prof. Kiril TEMKOV
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o NOC of FYROM, P.O. Box. 914, Bul. Kuzman Josifovski Pitu 17 MK-1000 Skopje, FYROM
Tel.:
+389.2–3462506
Mob:
Fax:
+389.2–3116068
Website
Georgia
National Olympic Academy of Georgia
Foundation Date:
February 1990
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof Lela APTSIAURI
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Mr Jemal DZAGANIA
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
11,Machabeli street 0105 Tbilisi GEORGIA
Germany
National Olympic Academy of Germany
Foundation Date:
4th May 2007
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Prof. Dr Gudrun DOLL-TEPPER
Vice Chairperson:
Prof. Dr Manfred LAEMMER
Director:
Dr Gerald FRITZ
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Deutsche Olympische Akademie, Otto-Fleck-Schneise 12 DE-60528 Frankfurt/Main, Germany
Great Britain
National Olympic Academy of Great Britain
Foundation Date:
2nd May 1982
Operation Date:
2nd May 1982
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Andrew HIBBERT
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
British Olympic Association, 60, Charlotte Str. London W1T 2NU, Great Britain
Greece
National Olympic Academy of Greece
Foundation Date:
9th October 2001
Operation Date:
14th July 2009
Formal inauguration:
President:
Mr George ALIKAKOS
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Ms Kyriaki OUDATZI
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
52, Dimitrios Vikelas Avenue, 152 33 Halandri, Greece
Tel.:
+30.210-6878912/951
Mob:
Fax:
+30.210-6878731
Website
Hungary
National Olympic Academy of Hungary
Foundation Date:
23rd October 1985
Operation Date:
23rd November 1985
Formal inauguration:
President:
Dr Tamas AJAN
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Mr Janos MARTINEK, Dr Sandor SZAKALY
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Hungarian Olympic Academy, 1124, Budapest Csӧrsz, 49-51 Hungary
Iceland
National Olympic Academy of Iceland
Foundation Date:
1987
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Thrainn HAFSTEINSSON
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mrs Ragnhildur SKULADOTTIR
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Head of Education & Development. National Olympic & Sports Association of Iceland, Ithrotta og Olympiusamband Islands, Laugardal Engjavegur 6, 104 Reykjavik, Iceland
Israel
National Olympic Academy of Israel
Foundation Date:
6th June 1988
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Ms. Yael Arad
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Mr. Gilad Lustig
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
6 Shitrit street, Tel Aviv 69482, Israel
Tel.:
+972.3–6498385
Mob:
Fax:
+972.3–6498395
Website
Italy
National Olympic Academy of Italy
Foundation Date:
4th December 1986
Operation Date:
1987
Formal inauguration:
President:
Mr Mauro CHECCOLI
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Mrs Rosella FRASCA, Mr Eugenio GIANI
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Via della Pallacanestro 19, 00135 Rome, Italie
Kosovo
National Academy of Kosovo
Foundation Date:
23rd June 2021
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Rr. Agim Ramadani nr.253, Shtepia & Sportive, Kati, nr. 10, 10000 Pristina, Kosovo
Latvia
National Olympic Academy of Latvia
Foundation Date:
21st March 1989
Operation Date:
21st March 1989
Formal inauguration:
President:
Mr Ivans KLEMENTJEVS
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Ms Biruta LUIKA, Mr Jãnis ŽÎDENS
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Antra GULBE
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Brivibas gatve 333, LV-1006, Riga, Latvia
Lithuania
National Olympic Academy of Lithuania
Foundation Date:
27th October 1989
Operation Date:
27th October 1989
Formal inauguration:
President:
Dr. Arturas POVILIUNAS
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mrs Jūratė Vainilaitienė
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Lithuanian Olympic Academy, Studentu str. 39-223 LT-08106 Vilnius, Lithuania
Malta
National Olympic Academy of Malta
Foundation Date:
1985
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Charlene ATTARD
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o Malta Olympic Committee, National Swimming Pool Complex Maria Teresa Spinelli Street, MT-Gzira, GZR 1711, Malta
Tel.:
+356.21–332801
Mob:
Fax:
+356.21–332798
Website
Netherlands
National Olympíc Academy of Netherlands
Foundation Date:
2nd May 1989
Operation Date:
1989
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Bernard HILGERS
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem, The Netherlands
Norway
National Olympic Academy of Norway
Foundation Date:
11th January 1988
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Tom TVEDT
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation Of Sports P.O.Box 5000, 0840 Oslo,NORWAY
Poland
National Olympic Academy of Poland
Foundation Date:
11th October 1984
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof. Józef LIPIEC
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Dr Krzysztof ZUCHORA, Prof. Zbigniew DZIUBINSKI
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o Polish Olympic Committee, Wybrzeze Gdynskie 4 PL-01531 Varsovie, Poland
Portugal
National Olympic Academy of Portugal
Foundation Date:
4th December 1986
Operation Date:
4th December 1986
Formal inauguration:
President:
Mr Tiago VIEGAS
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Mr Jose ESTEVES, Mr Gustavo MARCOS
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Travessa da Memória, 36-38. 1300-403 Lisboa, Portugal
Tel.:
+351 213617260
Mob:
+351 929272300
Fax:
+351-213860657
Website
Republic of Moldova
National Olympic Academy of Moldova
Foundation Date:
11th March 1993
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Prof. Veaceslav MANOLACHI
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Rue Andrei Doga, nr. 22, MD 2024, Chisinau Republic of Moldova
Tel.:
+373.22-494182/497433/494081
Mob:
Fax:
+373.22-497671
Website
Romania
National Olympic Academy of Romania
Foundation Date:
21st March 1991
Operation Date:
21st March 1991
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Ms Simona TABARA AMANAR
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
20 A, Marasti Blvd, Sector 1, 011468, Bucuresti, Romania
Tel.:
+40.21-3191600/3191601
Mob:
Fax:
+40.21-3150490
Website
Russian Federation
Central Olympic Academy in Moscow
Foundation Date:
21st June 1987
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof. Nataliya MELNIKOVA
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
4, Sirenevy Blvd., 105122, Moscow, Russia
Serbia
National Olympic Academy of Serbia
Foundation Date:
9th February 1985
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Ms Natasa JANCOVIC
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
c/o National Olympic Committee of Serbia Generala Vasica 5, RS-11040 Belgrade, Serbia
Tel.:
+381.11–3671574
Mob:
Fax:
+381.11–3671887
Website
Slovakia
National Olympic Academy of Slovakia
Foundation Date:
12th June 1993
Operation Date:
12th June 1993
Formal inauguration:
President:
Prof. Elena MALIKOVA
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Mr Frantisek SEMAN
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Slovak Olympic Academy, Junacka 6, 831 04 Bratislava, Slovakia
Slovenia
National Olympic Academy of Slovenia
Foundation Date:
1995
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Miroslav CERAR
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Slovenian Olympic Academy Smartinska cesta 140 1000 Ljubljana SI Slovenia
Tel.:
00386 1 230 60 00
Mob:
00386 51 376 289
Fax:
00386 1 230 60 20
Website
Spain
National Olympic Academy of Spain
Foundation Date:
25th November 1968
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Conrado DURÁNTEZ
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Mrs Maria Victoria CABEZAS
Programme Manager:
Officials:
Address:
Academia Olímpica Española COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL C/Arequipa 13 - 28043 Madrid ,Spain
Sweden
National Olympic Academy of Sweden
Foundation Date:
29th November 1989
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Tomas GUSTAFSON
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Swedish Olympic Academy, Sofiatornet, Olympiastadion, S-11433, Stockholm, Sweden
Switzerland
National Olympic Academy of Switzerland
Foundation Date:
June 2003
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Mr Jürg STAHL
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Swiss Olympic Association, Haus Des Sports, Talgutzentrum 27, CH-3063, Ittigen b., Berne, Switzerland
Turkey
Culture & Olympic Education Commision
Foundation Date:
20th September 1985
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Mr Bilal PORSUN
Vice Chairperson:
Director:
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
NOC of Turkey, Olimpiyatevi, Atakoy 4. Kisim Sonu, 34158 Atakoy, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Ukraine
National Olympic Academy of Ukraine
Foundation Date:
20th September 1991
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Prof. Dr Marina BULATOVA
Head of the NOA Slovenia:
Mr Ales SOLAR
Coordinator for Education:
Mr Fitim ARIFI
Coordinator for Olympic Values:
Ms Diellza KELMENDI
CEO:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Honorary President:
Mrs Anja JÄRVINEN
Vice-President:
Acting Director:
Mr Gianfranco CARABELLI
Chief Executive:
Mr Ivane MEKRAVISHVILI
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Prof. Valentina YERMOLOVA
Scientific Secretary: Mrs Larysa DOTSENKO
Vice-Director:or:
Prof. Boris RISNEAC
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Olympic Academy of Ukraine, 1 Fizkultury Street 03680 Kyiv-150, Ukraine
Tel.:
+380.44-2876821
Mob:
Fax:
+380.44-2876505/2873152
Website

Oceania ―

Australia
National Olympic Academy of Australia
Foundation Date:
8th December 1985 (as Oceania Olympic Academy)
Operation Date:
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Ms Ashleigh Knight
Officials:
Address:
Australian Olympic Committee Museum of Contemporary Art Level 4, 140 George St The Rocks, Sydney, NSW, 2000 Australia
Tel.:
+61.2-93360248
Mob:
Fax:
+61.2-92230036
Guam
National Olympic Academy of Guam
Foundation Date:
15th March 1995
Operation Date:
Mr Ricardo C. BLAS
Formal inauguration:
President:
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
Address: c/o NOC of Guam P.O. Box 21809 Guam Main Facility GU-Guam 96921
Tel.:
+1.671-6474660/61
Mob:
Fax:
+1.671-6464233
New Zealand
National Olympic Academy of New Zealand
Foundation Date:
8th July 1997
Operation Date:
1st April 1998
Formal inauguration:
President:
Ms Sue EMERSON
Honorary President:
Dr Zhengliang HE
Vice-President:
Chairman:
Vice Chairperson:
Director:
Mr Robin PAGE
Sub-Director:
Dean:
Members:
Secretary Genera:
Programme Manager:
Officials:
Address:
P O Box 37774, Parnell, Auckland 1151, New Zealand
Tel.:
+64 9 3750040
Mob:
Fax:
+1.671-6464233

NOAs Associations

EOA ―

Association of European Olympic Academies.
 • Foundation date: 20th September 2018
 • President: Prof. Dr Manfred Laemmer (GER)
 • Vice-Presidents: Prof. Dr Maria Bulatova (UKR), Dr. Ivans Klementjevs (LAT)
 • Secretary General: Marion Guigon Lacroix (FRA)
 • Otto-Fleck-Schneise , 12, 60528, Frankfurt Germany
 • Tel.: +49-221-4982-3830

EOA ―

Association of European Olympic Academies.
 • Foundation date: 20th September 2018
 • President: Dr Clément-Anicet GUIYAMA MASSOGO (CAF)
 • Vice-Presidents: Mr Ivan COSTE-MANIERE (FRA), Mr Sanjaye GOBOODUN (MRI)
 • Mrs Aminata KEITA (MLI), Mr Jean Tabi MANGA (CMR)
 • Secretary General: Mr Jean VINTZEL (FRA) Address: 1, Pierre de Coubertin Avenue, 75013, Paris, France
 • Tel. : +33.1-40782945

AANOA ―

African Association of National Olympic Academies.
 • Foundation Date: 12th December 2008
 • President: Dr Ridha Layouni (TUN)
 • Director: Mr Mohamed Moncef Temimi (TUN)
 • 2, Rue Ali Ayari, 1013 El Menzah 9A, Tunis, Tunisia
 • Tel.: +216-98336907/98822971

APAO ―

Paniberican Association of Olympic Academies.
 • Foundation Date: 8th May 1996
 • President: Mr Conrado DURÁNTEZ
 • C/Arequipa, 13 28043, Madrid Spain
 • Tel.: +34-913815500
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. Cookie Policy.