Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2023


Όπου είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένωνσας, υποβάλετε το αίτημά σας απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μαςστην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@ioa.org.gr

Θα απαντήσουμε εντός ενός μηνόςΕιδοποιήσειςαπορρήτου άλλων ιστοτόπων

Η δήλωση απορρήτου μας και η διαχείριση των δεδομένων σας ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Δεν καλύπτει τη χρήση των ιστοτόπων και των υπηρεσιών άλλων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν ο ιστότοπος που χρησιμοποιείτε δεν φιλοξενείται από εμάς ή κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο προς έναν άλλο ιστότοπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου τους.

Όπου δεν ασχολούμαστε με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως όταν το λογισμικό της Δ.Ο.Α. έχει αυτο-φιλοξενηθεί, θα πρέπει να απευθύνετε τα αιτήματά σας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του ιστότοπου, καθώς δεν έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.


Παιδιά και Προσωπικά Δεδομένα

Ας κρατήσουμε τα παιδιά μας ασφαλή!

Εδώ στη Δ.Ο.Α. κατανοούμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών.Δεν είναι πρόθεσή μας να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από ένα παιδί. Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί έχει αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ή ότι διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες για ένα παιδί, στείλτε μας email στο privacy@ioa.org.grΕξακρίβωση

Πριν ενεργήσουμε ένα αίτημα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προέρχεται από εσάς.

Πριν ενεργήσουμε σε ένα αίτημα προσωπικών δεδομένων, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Δεχόμαστε ένα αίτημα που υποβάλλεται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού Δ.Ο.Α., ενώ είστε συνδεδεμένοι. Μερικές φορές απαιτούμε πρόσθετες πληροφορίες, όπως ένα έγχρωμο αντίγραφο του διαβατηρίου, της άδειας οδήγησης ή της εθνικής σας ταυτότητας.


Τροποποιήσειςστη Δήλωση Απορρήτου μας

Είμαστε διαφανείς σχετικά με τυχόνενημερώσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα Δήλωση.

Η Δ.Ο.Α. ενημερώνει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της όταν είναι απαραίτητο ή ως απάντηση σε:

  • Σχόλια από την κοινότητά μας, την αρμόδια αρχή, τον κλάδο ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή/και επεξεργασία δεδομένων ή  αλλαγές πολιτικής.

Η ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" στο επάνω μέρος της παρούσας δήλωσης απορρήτου αντικατοπτρίζει πότε έγιναν οι πιο πρόσφατες αλλαγές. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα δήλωση απορρήτου για τυχόν τροποποιήσεις.


Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αγαπάμε τα σχόλια, επικοινωνήστε μαζί μας!

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας επικοινωνίας μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@ioa.org.gr


Πώς να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές

Εδώ παρέχουμε περαιτέρω ανεξάρτητες επαφές εάν απαιτηθούν.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (ή τρίτους όπως περιγράφεται παραπάνω) ή σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας.


Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μας είναι:

Κα Δόγκαλη Αναστασία Αλεξάνδρα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.dogkali@ioa.org.gr , dpo@ioa.org.gr
Τηλέφωνο: +302106878983


Μητρώο πληροφοριών GDPR

Εάνθέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους πληροφοριών πουε πεξεργαζόμαστε, ανατρέξτε στο Μητρώο πληροφοριών GDPR.

Συγκατάθεση
για χρήση Cookieς

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. Cookie Policy.